Vyberieme si slovo, ktoré budeme v počutom príbehu sledovať, počúvať. /mačka, kocka, kvet, bodka....../ Dohodneme si s deťmi znamenie, ktoré urobia, keď počujú dané slovo. / zatlieskajú, vyskočia, urobia čiarku, pečiatku, ....v prípade skupiny môžu deti- sediace v kruhu – mať pred sebou kocky, ktoré musia zobrať, ak počujú dané slovo – ak chceme súťažiť, tak bude vždy o 1 kocku menej ako je počet detí a dieťa bez kocky vypadáva/. Rozprávame deťom krátky, vymyslený príbeh, v ktorom sa objavuje vybrané slovo. / dohodneme si vopred, či platí len presne dané slovo – napr. kocka, alebo platia aj príbuzné slová – napr. kockovaný../

Na záver si môžeme príbeh s deťmi prerozprávať,  nakresliť, vymenovať čo nás pobavilo, čo sa nám nepáčilo..., spočítať ak sme robili čiarky, alebo pečiatky....
 

Ukážka krátkeho príbehu:  kľúčové slovo - KOCKA                                                                                                                                                 

Príbeh o neporiadnom mačiatku

Raz, nie tak dávno, sa v neďalekej dedinke Kalinovo stala zvláštna vec. Janka doslala na narodeniny balík. Dostala krabicu v tvare kocky, previazanú červenou mašľou. Keď krabicu otvorila, našla v nej malé mačiatko. Dali mu meno Micka. Micka sa najradšej hrala s malými drevenými kockami, ktoré rada rozhadzovala po celej izbe. Raz vyliezla na stôl a zhodila bratovi rubikovu kocku, ktorú práve skladal. Brat sa trochu hneval ale všetci v rodine mali Micku veľmi radi. Mamina jej ušila podušku z kockovanej farebnej látky. Ocko urobil  Micke preliezku tak, že naukladal na seba rôzne drevené kocky   a ona ich potom zhadzovala. Zhodila jednu kocku, potom druhú, až boli všetky kocky rozhádzané po izbe. To bola zábava! Ale rozhádzané kocky musela Janka často upratovať a to až taká zábava nebola. Raz  vybehla Micka na dvor, ktorý bol vydláždený sivými kockami a rozbehla sa rovno do trávy. Na tráve našla papierovú tašku, na ktorej boli nakreslené kocky a tá sa jej veľmi zapáčila. Vliezla do nej a šuchotala v nej ako bláznivá. Smiala sa celá rodina. Ocko vyhlásil, že od smiechu bude mať na bruchu kocky. To sa hovorí, keď má niekto svalnaté brucho. Jednoducho s Mickou a s kockami sa bavila celá rodina.

Pomôcky: zámky, kľúče, prívesky, samolepky, fixka

Postup: vytvoríme si páry z kľúčov a zámkov podľa toho, čo chcem precvičovať s dieťaťom

  • napr.  začiatočná hláska + obrázok  
  • slovo + počet slabík  
  • príklad + výsledok
  • protiklady....

Poskytovanie logopédie v čase pandémie - stanovisko odborníkov

HRA na nácvik predložiek 

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.