Dychové cvičenia

PinfHry - dostupné pre rodičov na www.pinfhry.sk, aj pracovné listy pre deti a žiakov, dospelých s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými dysfunkciami. 

Pomôcky: biele kamienky, fixky

Postup: na kamienky si nakreslíme rôzne obrázky podľa konkrétneho zámeru

                ( slová s hláskou, ktorej výslovnosť chceme precvičovať, tematické slová

                  na vybranú tému – jar,  kvety, čísla, protiklady, rýmy....)

Hry:

 • pomenujeme obrázky
 • hľadáme slová na rovnakú začiatočnú hlásku
 • vykladáme kamienky s obrázkami – koľko sme si zapamätali
 • náhodne vyberieme 1, 2, 3 kamienky – tvoríme vetu na slovo, prípadne viac slov
 • hľadáme 2 kamienky, ktoré spolu môžu súviesiť a popíšeme ako spolu súvisia
 • náhodne vyberieme 1, 2, 3...kamienky a vymýšľame krátky príbeh

 • Sluchové hry - rozlišovanie zvukov okolia, sluchové pexeso / naplnené obaly od kinder vajíčok šošovicou, fazuľou, soľou....../
 • Rytmizácia – riekaniek, vyčítaniek / najskôr vytlieskavanie, neskôr môžeme pridať striedanie tlieskania, búchania do kolien.../
 • Vymýšľame slová z okolia – na 1, 2, 3, 4...slabiky, vytlieskavame
 • Vymýšľame slová na danú slabiku / ja, ma, si..../
 • Vymýšľame slová na danú hlásku / A, C, M.../
 • Počúvame hlásky: napr. ak počuješ na začiatku slova hlásku A – zatlieskaj,  K – vyskoč, M – dupni...
 • Reťaz slov: vymýšľame slová na koncovú hlásku predchádzajúceho slova / slon – nos – slnko – opica – auto .../, prípadne kreslíme reťaz slov
 • hra Meno, mesto, zviera, vec  / vymýšľame alebo zapisujeme na vybranú hlásku /
 • Hráme sa na robota : pomenúvame veci z okolia po slabikách alebo po hláskach ako robot / sto-lič-ka, pe-ro, p-e-s, m-a-č-k-a/, prípadne my hovoríme ako robot a dieťa má určiť aké slovo sme povedali
 • Pieseň: Sedí mucha na stene, na stene, na stene,

               sedí mucha na stene, sedí a spí,

               sedí a buvinká, potvora malinká,

               sedí mucha na stene sedí a spí.

/ pieseň spievame s obmenami – nahradíme všetky samohlásky jednou samohláskou napr E: Sede meche ne stene,....

 • Chobotnica sa chichoce : s plyšovou chobotnicou napodobňujeme smiech : cha-cha, chi-chi, che-che, cho-cho, chu-chu, neskôr striedame slabiky: cha-che, chi-chu...

/napr. ak počuje rovnakú slabiku zodvihne chobotnicu hore, ak rôzne slabiky – dole a pod..../

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.