Vážení rodičia, klienti, spolupracujúci pedagogickí a odborní zamestnanci! Naše centrum je pripravené pomôcť a usmerniť Vaše deti, žiakov, rodičov ale aj zamestnancov, ktorí kvôli situácií na Ukrajine pociťujú úzkosť, majú problémy, či potrebujú odbornú pomoc. Tiež sme pripravení pomôcť aj deťom, žiakom a osobám so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ktoré sa ako utečenci dočasne ocitnú v našej blízkosti. Sme schopní s nimi komunikovať  okrem slovenčiny aj v maďarskom, anglickom a ruskom jazyku.

Pripájame odkazy na stránku organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Odkaz na linku pomoci: https://vudpap.sk/

Odkaz na užitočné informácie, materiály a podcasty:

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.