Transformácia poradenského systému od 1. januára 2023

 Na základe zmeny zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)  a ich elokované pracoviská zmenili na:

  • Centrum poradenstva a prevencie
  • Špecializované centrum poradenstva a prevencie.

Naše Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec sa od 1.1.2023 zmenilo na:

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec

IČO: 42004896

riaditeľ:  PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

 

telefón: 0911/243882, 0948/350676

 

Poskytuje starostlivosť všetkým deťom, žiakom a klientom, bez zdravotného postihnutia alebo narušenia, nadaným, zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj s rizikovým vývinom aj so zdravotným postihnutím, narušením. Nahrádza služby doteraz poskytované v CŠPP aj v C PPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

 

Naše Elokované pracovisko, 13. januára 716/23, Poltár ako súčasť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec sa od 1.1.2023 zmenilo na:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšímí pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. januára 716/23, Poltár

 IČO: 55119301

riaditeľ:  PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľky: PhDr. Anna Melicherčíková

 

kontakt: 0911/243 891, 0911/243 882

 

Ide o vysokošpecializovanú odbornú činnosť zameranú na jeden druh zdravotného postihnutia, pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, aj v kombinácií s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia,  vo veku od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. 

 

 

 

 

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.