Ciele preventívneho programu:

 • posilnenie spolupatričnosti a kooperácie v rámci triedneho kolektívu
 • posilnenie empatie žiakov triedy
 • posilnenie sebahodnotenia a psychického prežívania žiakov s problémami v oblasti začlenenia v kolektíve
 • nenásilná a hravá edukácia o prejavoch a dopadoch negatívnych psychosociálnych
 • javov – násilie, agresivita, šikanovanie
 • zistenie úrovne sebahodnotenia žiakov pred intervenčným programom a po jeho skončení
 • identifikácia prípadných prejavov šikany v kolektíve a jej účastníkov (agresori, obete)

 

Forma realizácie:

 • 8-10 stretnutí, vedených dvojicou odborných zamestnancov - psychológ a špeciálny pedagóg
 • cca 1-2x mesačne
 • predovšetkým v triedach ZŠ s opakovaným výskytom negatívnych psychosociálnych javov resp. v triedach ohrozených šikanou
 • taktiež v triednych kolektívoch s potrebou posilnenia spolupatričnosti a zlepšenia vzťahov medzi žiakmi

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.