Raná diagnostika a poradenstvo

„Tam, kde ešte prednedávnom nebolo nič, zrazu sa hlási človek. Normálny, kompletný – uši, vlasy, nechty, pohlavie – vynorí sa z hroznej pôrodnej kataklizmy a teraz si žije so svojimi drobnučkými žilkami, miniatúrnou pečeňou, nepatrným tlčúcim srdiečkom, so zárodkom šedej hmoty a môžbyť celou mapou svojej budúcnosti, uloženou kdesi v hĺbke svojej podstaty. Žije, i keď o to nežiadal, a pri každom  vdýchnutí sa mu do pŕs vrezáva tento nový vzduch. Žije, je prísľubom radosti i bolesti pre seba i pre iných“.

(Henri Troyat, 1967)

Vážení rodičia!

Sme si vedomí, že v komplexnosti nami poskytovaných služieb doteraz chýbalo rané poradenstvo – to je poradenstvo pre vek od narodenia dieťatka do troch rokov.

Preto sme pre Vás pripravili tieto naše služby:

  • diagnostika psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,
  • poradenstvo v podnecovaní oneskoreného vývinu a terapeutické intervencie – stimulácia oblastí, ktoré boli označené ako oslabené alebo oneskorené,
  • poradenstvo v domácej stimulácií dieťaťa rodičmi – základy poskytovania vhodných a efektívnych podnetov pre rozvoj vášho dieťatka,
  • poradenstvo v zložitých výchovných situáciách,
  • krízová intervencia – zvládanie zložitých životných situácií (príklady: narodenie dieťaťa s identifikovaným rizikom zdravotného postihnutia/znevýhodnenia, zvládanie domácej starostlivosti, kontakty s odbornými pracoviskami a pod.)
  • sprostredkovanie kontaktov na odborné pracoviská v SR a príp. v zahraničí (napr.: regionálne Centrá ranej intervencie, odborníci na jednotlivé druhy zdravotných postihnutí a pod.),
  • tipy a zapožičiavanie materiálov a pomôcok pre vývin a rozvoj dieťaťa,
  • iné – podľa dohody s rodičmi.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.