Občianske združenie Diagnostika – poradenstvo – vzdelávanie plnení úlohu zriaďovateľa súkromného školského zariadenia poradenstva a prevencie, uchovávania a rozvoja psychických, fyzických a duchovných hodnôt detí, žiakov a osôb s rizikovým vývinom, s duševnými poruchami, so zdravotným postihnutím a narušením, ich rodinných príslušníkov, pedagogických a odborných zamestnancov, priateľov a podporovateľov, na podporu ich zdravého vývinu, všestrannej výchovy a vzdelávania. Poskytuje, organizuje a sprostredkuje ďalšie vzdelávanie ako i prednáškovú činnosť, propagačnú činnosť, semináre, konferencie, slávnostné akadémie.

 

Viac informácii na: https://ozdpvlucenec.webnode.sk/

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.