Pomôcky: zámky, kľúče, prívesky, samolepky, fixka

Postup: vytvoríme si páry z kľúčov a zámkov podľa toho, čo chcem precvičovať s dieťaťom

  • napr.  začiatočná hláska + obrázok  
  • slovo + počet slabík  
  • príklad + výsledok
  • protiklady....

  Ak pracujeme so skupinou, môžme pripraviť plechovú krabicu s pokladom, ktorá sa bude dať otvoriť len s použitím všetkých zámkov. / motivácia, spolupráca/       

           

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.