Pomôcky: biele kamienky, fixky

Postup: na kamienky si nakreslíme rôzne obrázky podľa konkrétneho zámeru

                ( slová s hláskou, ktorej výslovnosť chceme precvičovať, tematické slová

                  na vybranú tému – jar,  kvety, čísla, protiklady, rýmy....)

Hry:

  • pomenujeme obrázky
  • hľadáme slová na rovnakú začiatočnú hlásku
  • vykladáme kamienky s obrázkami – koľko sme si zapamätali
  • náhodne vyberieme 1, 2, 3 kamienky – tvoríme vetu na slovo, prípadne viac slov
  • hľadáme 2 kamienky, ktoré spolu môžu súviesiť a popíšeme ako spolu súvisia
  • náhodne vyberieme 1, 2, 3...kamienky a vymýšľame krátky príbeh

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.