logo_hd10

V rokoch 2008 - 2009 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári realizovalo projekt podporený z Fondu Hodina deťom:

„Čítanie s porozumením - zlepšovanie procesov podieľajúcich sa na čítaní."

Z projektu sme získali materiálne vybavenie na realizáciu Výcviku fonematického uvedomovania podľa Eľkonina a technické vybavenie na výcvik.

                                                                                                  Ďakujeme!

 

 socia_logo_old

 Vybudovanie miestnosti a realizácia terapie SNOEZELEN sa uskutočnila vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

V rokoch 2008-2009 Súkromné centrum ŠPP Poltár realizovalo projekt: „Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v SDIC v Poltári = viac šancí pre deti na vzdelávanie v bežných školách."

Grant v hodnote 68 952,-Sk bol určený na vybudovanie SNOEZELEN miestnosti.

                                                                                                    Ďakujeme!

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.