Poradenstvo

Radi Vám poradíme, kedy je vhodné nás navštíviť:

Raný vek 0 – 3 roky: 

 • Deti s identifikovaným rizikom -predčasne narodené

 • Vrodené zdravotné postihnutie

 • Nerovnomerný vývin

 • Obavy rodičov a pod.


Predškolský vek: 

 • Nesústredenosť dieťaťa

 • Pomalé pracovné tempo

 • Grafomotorické ťažkosti

 • Problémy v správaní

 • Nerovnomerný psychomotorický vývin

 • Oneskorenie rečového vývinu

 

Školský vek

 • Problémy v oblasti učenia

 • Problémy s pozornosťou

 • Problémy v oblasti správania

 • Školský neúspech a z neho vyplývajúce psychosomatické ťažkosti

 • Poruchy emocionality, správania

 • Iné osobnostné či školské ťažkosti.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.